Wat is biografiek?
Heel concreet betekent dit: onderzoek doen naar je eigen levensverhaal door terug te blikken en op zoek te gaan naar: wie ben ik nu écht? Waarom ben ik hier op aarde?

Je vergroot daardoor het bewustzijn in jouw unieke persoonlijkheid waardoor je meer zicht krijgt op wat voor jou belangrijk is in het leven, op jouw kwaliteiten en valkuilen, op de rode draad doorheen jouw leven.

Biografische gesprekken of therapie?

In een biografisch onderzoek staat de vraagstelling, waarvan de beantwoording in de toekomst ligt, centraal. Dit kan de nieuwe baan zijn - of wanneer het bijvoorbeeld een coachingsvraag betreft – een andere wijze van functioneren. De biografie dient steeds in het licht van de vraagstelling gezien en beluisterd te worden. Welke elementen kunnen de vraagstelling verhelderen? Waarmee dienen we rekening te houden? Welke factoren zijn tot op heden over het hoofd gezien? Hoewel er dus gewerkt wordt met materiaal vanuit het verleden, staat de toekomst centraal.

Een principieel verschil met psychotherapie is dat daar het verleden centraal staat, in die zin dat het verleden opnieuw beleefd en doorwerkt wordt, en dan met name vaak de onaangename, negatieve ervaringen. Aldus verlost men zich van beperkende opvattingen of gedragspatronen en is de weg vrij naar de toekomst toe.

We gaan een relatie aan met de ervaring, door te vragen: wat is de betekenis van de ervaring voor onze vraagstelling in het heden? De pijnlijke ervaringen vormen niet het doel van het onderzoek. Wel kunnen deze een indicatie vormen voor de haalbaarheid van de gestelde doelen. Soms kunnen ze een reden zijn voor doorverwijzing.

Door het vertellen van zijn verhaal komt de cliënt naast zijn negatieve ervaringen echter vooral ook in contact met zijn kracht en de vele positieve ervaringen. In wezen gaat het hier om het oorspronkelijke zelf, dat we aantreffen in de innerlijke lijn. Biografisch werken kenmerkt zich door het accent te leggen op de ontwikkeling van datgene wat als positief ervaren wordt, maar daartoe (nog) niet de kans gehad heeft door de overmatige aandacht voor de noodzakelijke aanpassing in de uiterlijke lijn.

Ik noem dit aandacht voor ‘ondergesneeuwde gebieden’.


Uit: de veldheer en de danseres – over loopbaanadvies en coaching - Eva de Waard – van Maanen