Groepssessie's

Werkwijze


We werken met behulp van biografische oefeningen, inspirerende teksten en beelden, intervisie. We kijken naar onze levenslijn, tekenen een drieluik. Dit zijn tools om te leren zien en erkennen welke verborgen levenskrachten in jou willen erkend en gezien worden.

Praktisch


We komen maandelijks één avond (woensdag/maandag) of één ochtend samen voor een sessie van twee uur. Momenteel lopen er twee groepen.

1

Tekens om onszelf te veranderen


We komen allemaal in ons leven perioden tegen waar we tegen onszelf aanlopen. Tijden waarin we patronen erkennen die ons weerhouden om onszelf te zijn. Tegenslagen, hindernissen, conflicten, ziektes, burn-out, relatiebreuken, problemen op het werk, die het ons lastig maken waardoor we ons minder goed voelen. Ons ik in de herfst!

Vaak zijn de herfst – de winter, seizoenen die ons komen helpen om naar binnen te gaan, om te luisteren naar datgene wat wil veranderen. Deze donkere tijden nodigen ons uit om het oude los te laten en innerlijk te vernieuwen.

2

Luisteren zonder oordeel


Als we naar ons diepere 'ik' luisteren, komen we er makkelijker toe de verborgen mens te onthullen die in ons wil geboren worden. Ons ware ik ontdekken, het is een kunst.

En behalve een kunst ook een flinke opdracht om daartoe te komen. Het vraagt moed, maar in de plaats krijg je gezonde krachten, werk je aan je echt geluk en blijheid.

Dit alles kan je beoefenen door bewust te kijken naar jezelf en inzichten te verwerven, door te leren luisteren naar wat zich aandient, zonder oordeel. Dit kan individueel of in groep.

3

Ontwikkelen aan elkaar


Alles wat warmte, licht en liefde krijgt, kan veranderen, groeien en transformeren. In groep hoeven we ook helemaal niet bang te zijn om ons bloot te geven. Er wordt met veel zorg en aandacht waakzaam gekeken naar wat kan en haalbaar is voor jou individueel. Jezelf kwetsbaar tonen In groep nodigt net de ander uit om dat ook te doen, en zo ontwikkelen we aan elkaar.

Je hebt in een mensenleven de ander nodig om te begrijpen wat jezelf aan het doen bent. Een mens kan een ander mens spiegelen. Dan ontstaat er bewustzijn van wat er in jou zelf afspeelt, doordat je naar jezelf kijkt, naar de wereld.