Individuele sessie's

In een biografisch – onderzoek staat de vraagstelling, waarvan de beantwoording in de toekomst ligt, centraal. Dit kan de nieuwe baan zijn, of wanneer het bijvoorbeeld een coachingsvraag betreft – een andere wijze van functioneren.

De biografie dient steeds in het licht van de vraagstelling gezien en beluisterd te worden. Welke elementen kunnen de vraagstelling verhelderen? Waarmee dienen we rekening te houden? Welke factoren zijn tot op heden over het hoofd gezien? Hoewel er dus gewerkt wordt met materiaal vanuit het verleden, staat de toekomst centraal.

Een principieel verschil met psychotherapie is dat daar het verleden centraal staat, in die zin dat het verleden opnieuw beleefd en doorwerkt wordt, en dan met name vaak de onaangename, negatieve ervaringen. Aldus verlost met zich van beperkende opvattingen of gedragspatronen en is de weg vrij naar de toekomst toe.

We gaan een relatie aan met de ervaring, door te vragen: wat is de betekenis van de ervaring voor onze vraagstelling in het heden? De pijnlijke ervaringen vormen niet het doel van het onderzoek. Wel kunnen deze een indicatie vormen voor de haalbaarheid van de gestelde doelen. Soms kunnen ze een reden zijn voor doorverwijzing.

Door het vertellen van zijn verhaal komt de cliënt naast zijn negatieve ervaringen echter vooral ook in contact met zijn kracht en de vele positieve ervaringen. In wezen gaat het hier om het oorspronkelijke zelf, dat we aantreffen in de innerlijke lijn.

Biografisch werken kenmerkt zich door het accent te leggen op de ontwikkeling van datgene wat als positief ervaren wordt, maar daartoe (nog) niet de kans gehad heeft door de overmatige aandacht voor de noodzakelijke aanpassing in de uiterlijke lijn.

Levensverhaal in grote lijnen vertellen

De vraag bevragen

Storingen hebben voorrang

Zevenjaarsfasen bevragen

Kwaliteiten & valkuilen van mezelf & ouders

Wat heb ik al getransformeerd en wat niet?

Levenslijn tekenen & keerpunten aanduiden

Drieluik tekenen en bevragen

Rode draad doorheen levensfasen

  • “ De enige gevaarlijke en ongezonde verdrieten zijn diegene die we in onszelf begraven en stil met ons meedragen om ze te verdringen in het lawaai van het leven daarbuiten, als ziektes die oppervlakkig behandeld worden en zich alleen maar even terugtrekken om na een tijdje des te heftiger opnieuw uit te breken. Verdriet als ongeleefd leven, verworpen verleden, verloren gelopen emoties, dat is leven waar we aan kunnen sterven. ”

    Rainer Maria Rilke

    brieven aan een jonge dichter